Back to the 90’s: School Ties

Sommige films komen niet in deze rubriek omdat ze een enorme impact hebben gehad of een enorm kassucces waren. Soms komen ze er in omdat de cast een enorme afspiegeling is van zijn tijd. In School Ties zien we 90’s helden als Brandon Fraser, Matt Damon, Chris O’Donnell en Ben Affleck terug. En zo’n cast maakt ons toch wel nieuwsgierig naar deze film.

David Greene (Fraser) krijgt een beurs voor een exclusieve school om daar het footballteam naar de overwinning te helpen. Greene neemt de beurs maar wat graag aan. Deze school is ook zijn kaartje uit het arbeidersmilieu. Het is zijn kans om aangenomen te worden aan gerenommeerde universiteiten zoals Harvard. David draagt echter een groot geheim met zich mee. Hij is een jood, en dat wordt niet door iedereen geaccepteerd. Aanvankelijk heeft David de tijd van zijn leven. Hij krijgt een leuke groep vrienden, en wordt ook nog eens verliefd op de mooie Sally. Helaas zijn niet al zijn vrienden daar zo blij mee. Charlie Dillon (Matt Damon) is afgunstig en wanneer hij te horen krijgt dat David een jood is, maakt hij dit maar wat graag kenbaar. De groep vrienden bestaat voor een groot deel uit antisemieten, die nu het leven van David zuur trachten te maken. Wanneer er tijdens de examens gespiekt wordt, wijzen de vingers meteen in de richting van David. Een onmogelijke situatie voor hem, want hoe krijg je mensen die je haten aan jouw kant?

Brendan Fraser geeft gestalte aan David Greene, een serieuze rol voor zijn doen. Fraser, die vooral bekend is uit de Mummy-reeks, (overigens verschenen na deze film), is meer geschikt voor komische rollen. Hoewel hij als serieuze David Greene een heel eind komt, schiet hij tekort op de moeilijkste momenten. Wanneer hij goed kwaad moet worden, verschiet zijn stem en heeft dat vooral een koddig effect. Helaas dus toch een voorbeeld van schoenmaker hou je bij je leest.

Ben Affleck en Matt Damon zitten voor de zoveelste keer weer samen in een film. Deze twee beste vrienden lijken onafscheidelijk. In deze film echter heeft Affleck niet meer dan een bijrolletje, waar Damon de achterbakse jongen speelt. Overigens een rol waar hij goed mee uit de voeten kan. Een ietwat zenuwachtige en doortrapte blik van een jongen die denkt overal mee weg te komen. Niets is dan ook mooier zo’n jongen tot gerechtigheid gebracht te zien worden.

School Ties snijdt een aantal typische Amerikaanse thema’s aan. In de eerste plaats de discriminatie ten opzichte van Joden (zelfs na de Tweede Wereldoorlog kwam hier geen einde aan). Daarnaast ook de regels van hogere kringen in de maatschappij, de zogenaamde ‘Honorary Code‘. Er wordt gepleit voor ruimdenkendheid. Alle mensen moet je als mens zien, en niet in een religieus hokje stoppen. Net zo min als dat codes statisch zijn en niet aan verandering onderhevig.

Conclusie
School Ties is een aardige film, die vanuit verschillende perspectieven laat zien dat sommige mensen kunnen veranderen, en anderen altijd hogerop proberen te komen over de rug van een ander. De moraal van de film is nog steeds actueel in Amerika, omdat het land moeite heeft met het breken van tradities en te stappen uit het maatschappelijke keurslijf. Maar zo lang een kleine groep mensen kan veranderen, zal dit op de lange termijn ook gunstiger uitvallen voor de minderheden in de VS. School Ties laat dat ook in het klein zien, alleen zet de film je uiteindelijk niet aan het denken.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*