CSI: Crime Scene Investigation Seizoen 1

2 november 2002 Astrid 0

In Amerika worden jaarlijks tal van nieuwe series bedacht. Van al die bedachte series mag een groot aantal een pilot aflevering maken. Die eerste aflevering is van groot belang, want het succes van de pilot bepaald of er nog meer […]

The Badge

5 oktober 2002 Astrid 0

Coppers in de VS lijken altijd voor de moeilijke taken komen te staan. Corruptie is geen onbekend woord in hun leven. In ‘The Badge’ is het Sheriff Darl Hardwick (Thornton) die een moord moet gaan oplossen, en er al gauw […]